พลอากาศโท เกตุไผท ศรีบุญญเกษ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
เป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร แผนกวิเคราะห์ กองวิทยาการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔

  IMG 0350

IMG 0373

IMG 0375

IMG 0393

IMG 0397

IMG 0404

IMG 0420

IMG 0422

IMG 0424

IMG 0438