พลอากาศโท อดิเรก สุวคนธ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันที่ระลึกกองทัพอากาศ และวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๖๔
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ ณ บริเวณหน้า กองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

  timeline 20210409 090724

timeline 20210409 090726

timeline 20210409 090728

timeline 20210409 090731

timeline 20210409 090733

timeline 20210409 090736

timeline 20210409 090738

timeline 20210409 090741

timeline 20210409 090744