พลอากาศโท อดิเรก สุวคนธ์  เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ 
เป็นประธานพิธีฟังสารของผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันกองทัพอากาศ  ประจำปี ๒๕๖๔
โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เข้าร่วมพิธี 
เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔  ณ หอประชุม กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

  IMG 0136

IMG 0138

IMG 0141

IMG 0142

IMG 0144

IMG 0147

IMG 0149

IMG 0150

IMG 0153

IMG 0156

IMG 0160

IMG 0163

IMG 0166

IMG 0171

IMG 0172