พลอากาศโท อดิเรก สุวคนธ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร
เมื่อวันศุกร์ ที่ ๗ พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๔  ณ ห้องพิธีการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

IMG 0202

IMG 0200

IMG 0207

IMG 0231

IMG 0238

IMG 0239