พลอากาศโท อดิเรก สุวคนธ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ.๒๕๖๔
พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูงฯ ร่วมกันปลูกต้นไม้
ณ บริเวณ กองโรงงานสรรพาวุธ ๓ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

IMG 0242

IMG 0243

IMG 0244

IMG 0247

IMG 0248

IMG 0250

IMG 0251

IMG 0252

IMG 0254

IMG 0255

IMG 0256

IMG 0257

IMG 0258

IMG 0259

IMG 0260

IMG 0261

IMG 0263

IMG 0265

IMG 0267