พลอากาศโท อดิเรก สุวคนธ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
เป็นประธานในพิธีประดับยศแก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
ณ ห้องพิธีการ กองบังคับการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

timeline 20210521 100132

timeline 20210521 100134

timeline 20210521 100136

timeline 20210521 100138

timeline 20210521 100202