พล.อ.ท.ประกาศิต​ เจริญ​ยิ่ง​ ประธาน​ฝ่ายจัด​หารายได้​
รับมอบเงินสนับสนุน​โครงการ​สร้าง​พระรูปจำลองพระ​บิดา​กอง​ทัพอากาศ​
จาก​ พล.อ.ท.อดิเรก​ สุวคนธ์​  เจ้ากรมสรรพวุธทหารอากาศ​
ณ บริเวณอาคาร บก.สพ.ทอ.เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

มอบเงิน 210521 0

มอบเงิน 210521 2