พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร นายทหารชั้นประทวน
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

192219982 1836901409803532 2644107143472666427 n

192277016 1836901373136869 7337832124686227917 n

timeline 20210527 183344

timeline 20210527 183346

timeline 20210527 183351

timeline 20210527 183353

timeline 20210527 183626

timeline 20210527 183628

timeline 20210527 183630

timeline 20210527 183631

timeline 20210527 183633

timeline 20210527 183635

timeline 20210527 183636

timeline 20210527 183638

timeline 20210527 183640

timeline 20210527 183642

timeline 20210527 183646

timeline 20210528 093853