กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

     พล.อ.ท. อดิเรก สุวคนธ์ จก.สพ.ทอ. พร้อมด้วย ผบช. ระดับสูง และ หน.นขต.สพ.ทอ.ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี
ณ บริเวณ อาคาร บก.สพ.ทอ.เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

IMG 0292

IMG 0293

IMG 0295

IMG 0303IMG 0304

IMG 0305

IMG 0308

IMG 0313

IMG 0315

IMG 0318

IMG 0319

IMG 0323

IMG 0328

IMG 0329

IMG 0332

IMG 0333

IMG 0337

IMG 0339

IMG 0345

IMG 0346

IMG 0351

IMG 0353