พลอากาศโท อดิเรก สุวคนธ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก บุญเลิศ  ปีกขุนทด รองผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ และคณะ
ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการพระธรรมนูญ 
เมื่อวันอังคารที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม สพ.๑ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

IMG 0026

IMG 0027

IMG 0028

IMG 0029

IMG 0030

IMG 0031

IMG 0032

IMG 0033

IMG 0034

IMG 0035

IMG 0038

IMG 0040

IMG 0043

IMG 0045