พลอากาศโท อดิเรก สุวคนธ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษากรมสรรพาวุธทหารอากาศ ประจำปี ๖๔ ให้กับบุตร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการของกรมสรรพาวุธทหารอากาศ
โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูง และ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกรมสรรพาวุธทหารอากาศร่วมพิธี
เมื่อ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ หอประชุมกรมสรรพาวุธทหารอากาศ

IMG 0089

IMG 0093

IMG 0095

IMG 0097

IMG 0098

IMG 0101

IMG 0107

IMG 0116

IMG 0119

IMG 0120

IMG 0122

IMG 0129

IMG 0139

IMG 0145

IMG 0155

IMG 0156

IMG 0159

IMG 0166

IMG 0170

IMG 0173

IMG 0188

IMG 0211

IMG 0220

IMG 0221

IMG 0233