พลอากาศโท อดิเรก สุวคนธ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
เป็นประธานฯ เปิดนิทรรศการโครงการจัดนิทรรศการให้ความรู้และปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด กรมสรรพาวุธทหารอากาศประจำปี ๖๔
เมื่อวันศุกร์ที่  ๒๕ มิ.ย.๖๔ ณ หอประชุม   สพ.ทอ.

IMG 0255

IMG 0259

IMG 0262

IMG 0267

IMG 0271

IMG 0273

IMG 0275

IMG 0279

IMG 0281

IMG 0289

IMG 0291

IMG 0303

IMG 0305

IMG 0308