น้ำใจต้านภัย สู้ COVID-19
พล.อ.อ. พงศธร บัวทรัพย์ อดีต จก.สพ.ทอ. บริจาคน้ำยาตรวจโควิดแบบ RT PCR มูลค่า 300,000 บาท แก่ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ฯ
โดยมี พล.อ.ต.หญิง อิศรญา สุขเจริญ ผอ.รพ.ภูมิพลฯ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคาร บก.สพ.ทอ.เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 64

001

002