พลอากาศโท อดิเรก สุวคนธ์
เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศเป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร
เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้องพิธีการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ

IMG 0027

IMG 0025

IMG 0035

IMG 0037

IMG 0039

IMG 0040

IMG 0041

IMG 0047

IMG 0052

IMG 0056

IMG 0062

IMG 0066

IMG 0068

IMG 0072

IMG 0075

IMG 0079

IMG 0089

IMG 0095

IMG 0100

IMG 0102

IMG 0106

IMG 0108

IMG 0113

IMG 0115