นวัตกรรมสู่การใช้งานจริง เพื่อบุคลากรทางการแพทย์
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ นำโดย พล.อ.ท. อดิเรก สุวคนธ์ จก.สพ.ทอ.
มอบเครื่องเขย่ายาอัตโนมัติ "น้องเนื้อนวล" แก่ น.อ.หญิง รวิภา บุญชูช่วย ผอ.วพอ.พอ. เพื่อนำไปทดสอบ และใช้งานจริง
ในการแบ่งเบาภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์ และเพื่อต่อยอดการพัฒนา นวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อ ทอ. ต่อไป
timeline 20210923 104349
timeline 20210923 104352
timeline 20210923 104354
timeline 20210923 104355
timeline 20210923 104359
timeline 20210923 104401
timeline 20210923 104402