พลอากาศโท อดิเรก สุวคนธ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร
เมื่อวันพุธ ที่ ๒๒ กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๔  ณ ห้องพิธีการ  กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

IMG 0145

IMG 0194

IMG 0197

IMG 0202

IMG 0204

IMG 0206

IMG 0208

IMG 0209

IMG 0212

IMG 0214

IMG 0219

IMG 0220

IMG 0226

IMG 0228

IMG 0229

IMG 0230

IMG 0231

IMG 0232

IMG 0233

IMG 0234