กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จัดพิธีเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๔
พล.อ.ท. อดิเรก สุวคนธ์ จก.สพ.ทอ.เป็นประธานในพิธีเกษียณอายุราชการ พร้อมทั้งมอบโล่และของที่ระลึกให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำ
กรมสรรพาวุธทหารอากาศที่ครบกำหนดเกษียณอายุราชการ และเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ประจำปี ๒๕๖
ในโอกาสนี้ พล.อ.ท.อดิเรก สุวคนธ์ จก.สพ.ทอ. ได้มอบโล่และของที่ระลึกให้กับ อดีตผู้บังคับบัญชาของกรมสรรพาวุธทหารอากาศที่เกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๔
โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงร่วมเป็นเกียรติในพิธี ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ณ หอประชุม สพ.ทอ.

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

016

017

018

019

020

021

022

023

024