พลอากาศโท อดิเรก สุวคนธ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร
เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๕ พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๔  ณ ห้องพิธีการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

IMG 0007

IMG 0008

IMG 0009

IMG 0015

IMG 0017

IMG 0019

IMG 0023

IMG 0025

IMG 0027

IMG 0029

IMG 0030

IMG 0032

IMG 0033

IMG 0034

IMG 0036

IMG 0039

IMG 0040

IMG 0041

IMG 0043

IMG 0046

IMG 0047

IMG 0048

IMG 0049

IMG 0051

IMG 0057

IMG 0058

IMG 0059

IMG 0061

IMG 0062

IMG 0065

IMG 0066

IMG 0067

IMG 0068

IMG 0069

IMG 0070

IMG 0072

IMG 0075

IMG 0077

IMG 0078

IMG 0079

IMG 0080

IMG 0082

IMG 0083

IMG 0084

IMG 0086

IMG 0088

IMG 0089

IMG 0091

IMG 0099

IMG 0102