รวมรูปภาพประทับใจงานลอยกระทง "สรรพาวุธ สามัคคี รวมใจ"
ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1EXTSkQIWojkkvr7ZV7l4AfWvq-aslYyx

00314
 
00123
 
00375