พล.อ.ท.อดิเรก สุวคนธ์ จก.สพ.ทอ.ให้การต้อนรับ พล.ต.กานต์นาท นิกรยานนท์ ผอ.รวท.อท.ศอพท.
ในโอกาสเข้าเยี่ยมคำนับและหารือเกี่ยวกับการจัดซื้อและส่งผลิตภัณฑ์ต่างๆของ รวท.อท.ศอพท.
ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พ.ย.64 ณ ห้องประชุม วิทยนภวุธ กวก.สพ.ทอ.

LINE ALBUM 18 64 6

LINE ALBUM 18 64 5

LINE ALBUM 18 64 11

LINE ALBUM 18 64 14

LINE ALBUM 18 64 13

LINE ALBUM 18 64 10

LINE ALBUM 18 64 2

LINE ALBUM 18 64 1

LINE ALBUM 18 64 0