พล.อ.ท.อดิเรก สุวคนธ์ จก.สพ.ทอ. รับมอบบริจาคเครื่องฟอกอากาศและฆ่าเชื้อในอากาศ ยี่ห้อ M-PLUS รุ่น M-ONE
ที่ช่วยลดมลพิษฝุ่น PM 2.5 และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อโรคทางอากาศ
เพื่อสนับสนุนการทำงานของกรมสรรพาวุธทหารอากาศ จาก บริษัท แม็กซ์ เพาเวอร์ ซิสเต็ม จำกัด
ในวันอังคารที่ 23 พ.ย.64 ณ อาคาร กวก.สพ.ทอ.

timeline 20211124 101744

timeline 20211124 101748

timeline 20211124 101751

timeline 20211124 101753