พล.อ.ต. สุชาติ ผิวสอาด รอง จก.สพ.ทอ.นำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และ หน.นขต.สพ.ทอ.
อวยพรวันเกิดคล้ายวันเกิด พล.อ.ท. อดิเรก สุวคนธ์ จก.สพ.ทอ.
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ณ บริเวณ อาคาร บก.สพ.ทอ.

timeline 20211125 212652

timeline 20211125 212653

timeline 20211125 212655

timeline 20211125 212656

timeline 20211125 212658