พลอากาศโท อดิเรก สุวคนธ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
และคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสรรพาวุธ เพื่อประชุมหารือข้อขัดข้องและรับคำแนะนำ จากหน่วยงานสายวิทยาการ ฯ
ณ กองบังคับการ กองบิน ๒ โดยมี นาวาอากาศเอก ชวภณ ยิ้มพงษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๒ ให้การต้อนรับ
ณ ห้องประชุมกองบังคับการ กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

001
 
002
 
003
 
004
 
005
 
006
 
007
 
008
 
009
 
010