พล.อ.ท.อดิเรก สุวคนธ์ จก.สพ.ทอ. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day
เนื่องในโอกาสครบรอบ 73 ปี วันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพาวุธทหารอากาศ 27 ธันวาคม 2564
บริเวณ หน้าอาคาร บก.สพ.ทอ.ในวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564
พร้อมทั้งผู้บังคับบัญชาระดับสูงร่วมทำความสะอาดกับข้าราชการ,ลูกจ้างและพนักงานราชการ
กรมสรรพาวุธทหารอากาศบริเวณรอบๆกรมสรรพาวุธทหารอากาศ

timeline 20211224 162925

timeline 20211224 162945

timeline 20211224 162947

timeline 20211224 163009

timeline 20211224 163031

timeline 20211224 163033

timeline 20211224 163040

timeline 20211224 163044

timeline 20211224 163048

timeline 20211224 163054

timeline 20211224 163057

timeline 20211224 163059

timeline 20211224 163107

timeline 20211224 163110

timeline 20211224 163111

timeline 20211224 163120

timeline 20211224 163136