กรมสรรพาวุธทหารอากาศร่วมบริจาคเงินสนับสนุนจัดซื้อดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก(ดอกป๊อปปี้)
พลอากาศโท อดิเรก สุวคนธ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกรมสรรพาวุธทหารอากาศ
ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนจัดซื้อดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก(ดอกป๊อปปี้) ให้แก่ตัวแทนสมาคมแม่บ้านทหารอากาศและคณะ
เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ ณ อาคารกองบังคับการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ

timeline 20220124 135243

timeline 20220124 135236

timeline 20220124 135256

timeline 20220124 135245

timeline 20220124 135246

timeline 20220124 135248

timeline 20220124 135250

timeline 20220124 135251

timeline 20220124 135253

timeline 20220124 135254

timeline 20220124 135301