นาวาอากาศเอก ชเนนทร์ สุขวารี รองเสนาธิการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ผู้แทนกรมสรรพาวุธทหารอากาศและคณะ
ได้เข้าเยี่ยมชม โรงงานผลิตอาวุธ ของบริษัท เนแรค อาร์มส อินดัสตรี จำกัด
เพื่อปรึกษาหารือแนวทางในการพัฒนาการขีดความสามารถในการผลิตกระสุนขนาด 20 มม.ของ กองโรงงานสรรพาวุธ 2 ฯ
โดยมี ดร.ณัฎฐ์ภูอิสร์ ศรีเพชร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เนแรค อาร์มส อินดัสตรี จำกัด ให้การต้อนรับ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ม.ค. 65

timeline 20220128 130356

timeline 20220128 130402

timeline 20220128 130403

timeline 20220128 130405

timeline 20220128 130408

timeline 20220128 130409