พล.อ.ต. สุชาติ ผิวสอาด รอง จก.สพ.ทอ.
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมไฟฟ้าประยุกต์เพื่อวิเคราะห์วงจรระเบิดแสวงเครื่อง รุ่นที่ 3
วันที่ 8 ก.พ.65 ณ หอประชุม สพ.ทอ

timeline 20220208 143556

timeline 20220208 143558

timeline 20220208 143600

timeline 20220208 143602

timeline 20220208 143604

timeline 20220208 143606

timeline 20220208 143607

timeline 20220208 143609