พลอากาศโท อดิเรก สุวคนธ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
เป็นประธานในพิธีประดับยศแก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
ณ ห้องพิธีการ กองบังคับการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ เมื่อวันพุธที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

timeline 20220209 215447

timeline 20220209 215449

timeline 20220209 215450

timeline 20220209 215452

timeline 20220209 215453

timeline 20220209 215455

timeline 20220209 215456

timeline 20220209 215458

timeline 20220209 215459

timeline 20220209 215501

timeline 20220209 215502

timeline 20220209 215504

timeline 20220209 215505