กรมสรรพาวุธทหารเรือเยี่ยมชมดูงาน แผนกคลังแสง ๒ กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารอากาศ (บน.๑)
รอง จก.สพ.ทร.และคณะ จนท.จำนวน ๔๐ คน เข้าเยี่ยมชมดูงานที่อาคารเก็บรักษาอาวุธนำวิถีของ แผนกคลังแสง ๒ กองคลังแสง สพ.ทอ.(บน.๑)
ในวันที่ ๙ ก.พ.๖๕ โดยมี น.อ.พีรภัทร เกศวยุธ รอง ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับ

timeline 20220210 100710

timeline 20220210 100715

timeline 20220210 100717

timeline 20220210 100719

timeline 20220210 100722

timeline 20220210 100724

timeline 20220210 100726

timeline 20220210 100727

timeline 20220210 100835

timeline 20220210 100836