พล.อ.ต. สุชาติ ผิวสอาด รอง จก.สพ.ทอ.
เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมไฟฟ้าประยุกต์เพื่อวิเคราะห์วงจรระเบิดแสวงเครื่อง รุ่นที่ 3
วันศุกร์ที่ 11 ก.พ.65 ณ หอประชุม สพ.ทอ

IMG 0206

IMG 0208

IMG 0210

IMG 0212

IMG 0213

IMG 0215

IMG 0235

IMG 0237

IMG 0238

IMG 0241