กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ได้จัดกิจกรรมโครงการวิ่งสะสมระยะทางกองทัพอากาศ Air Force Virtual Run 2022
พล.อ.ท.อดิเรก สุวคนธ์ จก.สพ.ทอ.เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการวิ่งสะสมระยะทางกองทัพอากาศ Air Force Virtual Run 2022
และนำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สพ.ทอ.เข้าร่วมโครงการฯ ด้วยการวิ่งหรือเดินให้ได้ระยะทาง ๑๘๕ กม.ภายใน ๕๕ วันถึงวันที่ ๙ เม.ย.๖๕
โดยทางกรมสรรพาวุธทหารอากาศได้จัดให้มีการตรวจร่างกายเบื้องต้นเพื่อเริ่มโครงการฯและมีสถานที่สำหรับออกกำลังกายบริเวณหน้ากรมฯ ให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สพ.ทอ.
เพื่อให้กำลังพล สพ.ทอ.มีสุขภาพดี ณ บริเวณลานกีฬา กรมสรรพาวุธทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

timeline 20220215 085957

timeline 20220215 090011

timeline 20220215 090014

timeline 20220215 085942

timeline 20220215 085946

timeline 20220215 085948

timeline 20220215 090018

timeline 20220215 090023

timeline 20220215 090029

timeline 20220215 090033

timeline 20220215 090035

timeline 20220215 090038

timeline 20220215 090040

timeline 20220215 090027

 S 8052760

S 8052769

S 8052771

 81049

81050

81059

81052