พลอากาศโท อดิเรก สุวคนธ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
เป็นประธานในพิธีประดับยศแก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
ณ ห้องพิธีการ กองบังคับการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ เมื่อวันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕

IMG 0394

IMG 0395

IMG 0397

IMG 0400

IMG 0405

IMG 0413

IMG 0425