พลอากาศโท อดิเรก สุวคนธ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายตรวจสรรพาวุธ รุ่นที่ ๒
เมื่อวันอังคารที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ หอประชุม สพ.ทอ.

 IMG 0479

IMG 0480

IMG 0482

IMG 0484

IMG 0485

IMG 0486

IMG 0487

IMG 0489

IMG 0491

IMG 0492

IMG 0493

IMG 0495

IMG 0496

IMG 0497