กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จัดกิจกรรมการฟังบรรยายการถ่ายทอดสด
"โครงการส่งเสริมความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการกองทัพอากาศ"
โดยมี ผบช.ระดับสูง และ นขต.สพ.ทอ. จัดพื้นที่การฟังบรรยาย ผ่านทาง RTAF DIGITAL TV ช่อง 50
ณ ที่ตั้งของแต่ละหน่วย เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ก.พ.65 เวลา 08.30 น.

timeline 20220301 134156

timeline 20220301 134201

timeline 20220301 134208

timeline 20220301 134210

timeline 20220301 134212

timeline 20220301 134213

timeline 20220301 134216

timeline 20220301 134218

timeline 20220301 134220

timeline 20220301 134222

timeline 20220301 134224

timeline 20220301 134226