ผลผลิตนวัตกรรมจากกรมสรรพาวุธทหารอากาศ "น้องเนื้อนวล" สู่วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดนวัตกรรมแพทย์ทหารตำรวจ ในงานประกวดผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของแพทย์ทหารเพื่อกองทัพและประชาชน ประจำปี 2565

 timeline 20220310 111116

timeline 20220310 111119

timeline 20220310 111120

timeline 20220310 111123