พล.อ.ท.อดิเรก สุวคนธ์ จก.สพ.ทอ.
เป็นประธานในพิธีรับมอบป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพ มาตรฐาน จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศ
เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

 IMG 0025

IMG 0032

IMG 0034

IMG 0035

IMG 0036

IMG 0041

IMG 0044

IMG 0045

IMG 0047

IMG 0050

IMG 0051

IMG 0052