พล.อ.ท.อดิเรก สุวคนธ์ จก.สพ.ทอ.
เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อ เดิน-วิ่ง เก็บระยะทาง Air Force Virtual Run ให้กับกำลังพลที่ เดิน-วิ่ง สะสมได้ระยะทางเกินกว่า 85 กม.ในห้วงเวลาที่กำหนด
โดยมี ผบช.ชั้นสูงและ หน.นขต.สพ.ทอ.เข้าร่วม เมื่อวันที่ 17 มี.ค.65 ณ อาคาร หอประชุม สพ.ทอ.

 timeline 20220317 151055

timeline 20220317 151057

timeline 20220317 151059

timeline 20220317 151101

timeline 20220317 151103

timeline 20220317 151105

timeline 20220317 151107

timeline 20220317 151109

timeline 20220317 151111

timeline 20220317 151113

timeline 20220317 151115

timeline 20220317 151118

timeline 20220317 151120

timeline 20220317 151122