พล.อ.ท.อดิเรก สุวคนธ์ จก.สพ.ทอ.
เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตร ช่างสรรพาวุธสำหรับการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๑๘
วันศุกร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุม สพ.ทอ

 LINE ALBUM 220318 44

LINE ALBUM 220318 46

LINE ALBUM 220318 2

LINE ALBUM 220318 3 0

LINE ALBUM 220318 14 0

LINE ALBUM 220318 15

LINE ALBUM 220318 37 0

LINE ALBUM 220318 39

LINE ALBUM 220318 40

LINE ALBUM 220318 1 0