พลอากาศโท อดิเรก สุวคนธ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
เป็นประธานพิธีฟังสารของผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันที่ระลึกกองทัพอากาศ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๕ และวันกองทัพอากาศ ๙ เมษายน ๒๕๖๕
โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เข้าร่วมพิธี
เมื่อวันจันทร์ ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุม กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

 IMG 0128

IMG 0129

IMG 0130

IMG 0131

IMG 0132

IMG 0133

IMG 0134

IMG 0136

IMG 0138

IMG 0139

IMG 0140

IMG 0143

IMG 0144

IMG 0145

IMG 0146

IMG 0147

IMG 0148

IMG 0150