พล.อ.ท.อดิเรก สุวคนธ์ จก.สพ.ทอ. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day
เนื่องในวันที่ระลึกกองทัพอากาศ และ วันกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๕
บริเวณ หน้าอาคาร บก.สพ.ทอ.ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕
พร้อมทั้งผู้บังคับบัญชาระดับสูงร่วมทำความสะอาดกับข้าราชการ,ลูกจ้างและพนักงานราชการ
กรมสรรพาวุธทหารอากาศบริเวณรอบๆกรมสรรพาวุธทหารอากาศ

 

1308432

1308433

1308434

1308431

1308430

LINE ALBUM big cleaning day7 220408 0

LINE ALBUM big cleaning day7 220408 2

LINE ALBUM big cleaning day7 220408 3

LINE ALBUM big cleaning day7 220408 5LINE ALBUM big cleaning day7 220408 8

LINE ALBUM big cleaning day7 220408 9

LINE ALBUM big cleaning day7 220408 11

LINE ALBUM big cleaning day7 220408 16

LINE ALBUM big cleaning day7 220408 15

LINE ALBUM big cleaning day7 220408 19

LINE ALBUM big cleaning day7 220408 22

LINE ALBUM big cleaning day7 220408 23

LINE ALBUM big cleaning day7 220408 24

LINE ALBUM big cleaning day7 220408 26

LINE ALBUM big cleaning day7 220408 29

LINE ALBUM big cleaning day7 220408 30

LINE ALBUM big cleaning day7 220408 32

LINE ALBUM big cleaning day7 220408 34

LINE ALBUM big cleaning day7 220408 35