พล.อ.ต. สุชาติ ผิวสอาด รอง จก.สพ.ทอ.
เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตร นายตรวจสรรพาวุธ รุ่นที่ ๒
วันพฤหัสบดีที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุม สพ.ทอ

 LINE ALBUM 7 220408 35

LINE ALBUM 7 220408 33

LINE ALBUM 7 220408 32

LINE ALBUM 7 220408 29

LINE ALBUM 7 220408 27

LINE ALBUM 7 220408 11

LINE ALBUM 7 220408 10

LINE ALBUM 7 220408 8

LINE ALBUM 7 220408 7

LINE ALBUM 7 220408 6

LINE ALBUM 7 220408 4

LINE ALBUM 7 220408 2

LINE ALBUM 7 220408 1