พล.อ.ท.อดิเรก สุวคนธ์ จก.สพ.ทอ.
ให้การต้อนรับ พล.อ.ต.จักรวัชร จงสืบสุข ผอ.สบน.ทอ. และคณะตรวจสอบมาตรฐานความสมควรเดินอากาศ
ในวันที่ 3 พ.ค.65 ณ ห้องประชุม สพ.ทอ.(1) กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

 IMG 0810

IMG 0814

IMG 0811

IMG 0815

IMG 0816

IMG 0817

IMG 0818

IMG 0819

IMG 0820

IMG 0823

IMG 0826

IMG 0827