พลอากาศโท อดิเรก สุวคนธ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
เป็นประธานในพิธีกิจกรรมวันต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูงฯ 
ร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ บริเวณ กองโรงงานสรรพาวุธ ๓ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พ.ค.๖๕

 IMG 0957

IMG 0961

IMG 0963

IMG 0965

IMG 0968

IMG 0969

IMG 0970

IMG 0972

IMG 0973

IMG 0974

IMG 0975

IMG 0976

IMG 0977

IMG 0980

IMG 0981

IMG 0982

IMG 0984

IMG 0988

IMG 0989