พล.อ.ท. อดิเรก สุวคนธ์ จก.สพ.ทอ.และคณะ
เยี่ยมชมกิจการกรมสรรพาวุธทหารบกโดยมี พล.ท.นพดล ศรีจันทร์สุข จก.สพ.ทบ.
ให้การต้อนรับ และฟังบรรยายสรุปกิจการของ สพ.ทบ.
พร้อมเยี่ยมชมการซ่อมบำรุงอาวุธปืน การผลิตกระสุนปืนเล็กและอุโมงค์ทดสอบอาวุธกระสุน
เมื่อวันที่ 17 พ.ค.65

timeline 20220517 165334
 
timeline 20220517 165336
 
timeline 20220517 165337
 
timeline 20220517 165342
 
timeline 20220517 165344
 
timeline 20220517 165346
timeline 20220517 165348
timeline 20220517 165349
 
timeline 20220517 165351
 
timeline 20220517 165353
 
timeline 20220517 165354
 
timeline 20220517 165356
 
timeline 20220519 093822
 
timeline 20220519 093824