พล.อ.ต. สุชาติ ผิวสอาด รอง จก.สพ.ทอ.นำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และ หน.นขต.สพ.ทอ.
อวยพรวันคล้ายวันเกิด พล.อ.อ.พงศธร บัวทรัพย์ อดีต จก.สพ.ทอ. (วันอาทิตย์ที่ ๕ มิ.ย.๖๕)
ในวันจันทร์ที่ ๖ มิ.ย. ๖๕ ณ ห้องพิธีการ บก.สพ.ทอ.

timeline 20220606 105440

timeline 20220606 105442

timeline 20220606 105443

timeline 20220606 105445

timeline 20220606 105446