พลอากาศโท อดิเรก สุวคนธ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจาก รร.จอ.ยศ.ทอ.
เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๔ มิ.ย.๖๕ ณ หอประชุม สพ.ทอ

LINE ALBUM 14พ.ค.65 220614 20

LINE ALBUM 14พ.ค.65 220614 17

LINE ALBUM 14พ.ค.65 220614 14

LINE ALBUM 14พ.ค.65 220614 6

LINE ALBUM 14พ.ค.65 220614 5

LINE ALBUM 14พ.ค.65 220614 3

LINE ALBUM 14พ.ค.65 220614 2