คอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อชัยพัฒนาครั้งที่ 13
พล.อ.ท.อดิเรก สุวคนธ์ จก.สพ.ทอ. และภริยา พร้อมด้วย ผู้บังคับบัญชาระดับสูงและนายทหารผู้ใหญ่ สพ.ทอ.
เข้าร่วมชมคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อชัยพัฒนาครั้งที่ 13
ในวันที่ 23 มิ.ย.65 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

timeline 20220624 143540

timeline 20220624 143553

timeline 20220624 143705

timeline 20220624 143721

timeline 20220624 143725

timeline 20220624 143738

timeline 20220624 143749

timeline 20220624 143756

timeline 20220624 143758

timeline 20220624 143807

timeline 20220624 143812

timeline 20220624 143817

timeline 20220624 143829

timeline 20220624 143831

timeline 20220624 143833