กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ได้ส่งกลุ่มตัวแทนในการประกวดกิจกรรมฯ ประเภทเครื่องมือ KM
ระดับกองทัพอากาศรอบที่ 2 (รอบสุดท้าย) ในปี 2565 ที่ ห้องประชุม ทอ.
เมื่อวันที่ ๒๘ มิ.ย.๖๕ ที่ผ่านมานั้น สรุปผลการประกวดได้รับรางวัลทั้ง 3 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 SECOND TO NONE
(กรว.1 สพ.ทอ.)
ได้รับรางวัล Innovation Award
—————————————————
กลุ่มที่ 2 ควันดีดี (กรว.5 สพ.ทอ.)
ได้รับรางวัล Innovation Award
—————————————————
กลุ่มที่ 3 R.A.T.UNITE(กวก.สพ.ทอ.)
ได้รับรางวัล Innovation Award

S 7520356

S 7520358

S 7520359