พล.อ.ท. อดิเรก สุวคนธ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ นำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และ หน.นขต.สพ.ทอ.
อวยพรวันคล้ายวันเกิด พล.อ.ท.ประโยชน์ ฤทธาคนี อดีต จก.สพ.ทอ.
ในวันจันทร์ที่ 25 ก.ค. 65 ณ ห้องรับรอง บก.สพ.ทอ.

timeline 20220725 163631

timeline 20220725 163633

timeline 20220725 163635