พลอากาศโท อดิเรก สุวคนธ์ จก.สพ.ทอ. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
บริเวณ หน้าอาคาร บก.สพ.ทอ.ในวันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕
พร้อมทั้งผู้บังคับบัญชาระดับสูงร่วมทำความสะอาดกับข้าราชการ,ลูกจ้างและพนักงานราชการ
กรมสรรพาวุธทหารอากาศบริเวณรอบๆกรมสรรพาวุธทหารอากาศ

LINE ALBUM 26ก.ค.56 220727 2

LINE ALBUM 26ก.ค.56 220727 3

LINE ALBUM 26ก.ค.56 220727 5

LINE ALBUM 26ก.ค.56 220727 7

LINE ALBUM 26ก.ค.56 220727 9

LINE ALBUM 26ก.ค.56 220727 10

LINE ALBUM 26ก.ค.56 220727 11

LINE ALBUM 26ก.ค.56 220727 12

LINE ALBUM 26ก.ค.56 220727 13

LINE ALBUM 26ก.ค.56 220727 17

LINE ALBUM 26ก.ค.56 220727 18

LINE ALBUM 26ก.ค.56 220727 21